czende

Malevil Cup MTB marathon news 1 – 2021 

CZE / ENG info.

Přípravy na Malevil Cup běží na plné obrátky.

Jak jste určitě zaznamenali, změna termínu 22. ročníku Malevil Cupu 2021 byla nevyhnutelná. Po zvážení mnoha pro a proti byl termín stanoven na 11. září 2021. Jedním z hlavních důvodů je zákaz konání hromadných akcí až do 30. června na německé straně hor, a právě o německou atraktivní část trasy vás rozhodně nechceme ochudit. Letošní ročník chceme pojmout jako generálku na nadcházející Mistrovství Evropy, které máme tu čest v Lužických horách znovu pořádat. Po dohodě s Mezinárodní cyklistickou federací UCI a Evropskou cyklistickou federací  UEC je stanoven termín Mistrovství Evropy na víkend 18. a 19. června 2022.

Trasa 22. ročníku doznala hned několika úprav. Opět budou perfektně připraveny 4 trasy protínající Lužické hory. Díky změnám kilometráž jednotlivých tras lehce narostla na 100, 70, 50 a 30 kilometrů. Některé novinky jsme už měli připravené na minulý ročník, ale vinou Covid-19 a následné změny trasy bez německé části, nebyly do kurzu Malevilu zařazeny. První novinkou je nový nájezd do terénu až po průjezdu obcí Valdov. Od delšího nájezdu do terénu si slibujeme, že se startovní pole více natáhne a tím budou první kilometry v terénu bezpečnější. Další změny jsou na německé části trasy. Po dohodě s lesy Žitava je upravený sjezd do Oybinu. Po tradičním průjezdu Oybinem a nově zařazeným trailem před schody u Hainu bude následovat další nový sjezd do Oybina. Pak už následuje známý výjezd na Hvozd. Další změnu trasy okusí už jen maratonci na dlouhé trase v pasáži za Waltersdorfem s výhledem na nejvyšší vrchol Lužických hor, horu Luž. Pevně věříme, že novinky oceníte.

Máte chuť si projet trasu? Můžete! Dle aktuálního rozhodnutí Německé spolkové vlády ze dne 12. 5. 2021, můžete na 24 hodin překročit státní hranici bez povinnosti Covid testu, či nutnosti karantény.

Aktualizované mapy a informace k trasám naleznete na našem webu pod tímto odkazem ZDE.

Evidujeme velký zájem ze strany především zahraničních závodníků, proto neváhejte s vaší registrací!

Vstup do registrace najdete na www.malevicup.cz .

Aktuálně je také prodloužena výhodná registrace do seriálu MarathonMan Europe. Netradičně je letos prvním závodem série legendární Salzkammergut Trophy v Bad Goisernu. Více o MME 2021 naleznete ZDE

Pokud vám letošní zářijový termín Malevil Cup nevyhovuje a máte již zaplacenou přihlášku, vrátíme vám startovné v plné výši na váš účet. Žádosti o storno přihlášky můžete uplatnit do 12. června 2021 na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Sledujte náš Facebook a Instagram a žádná novinka vám neunikne.

Přejeme vám hodně najetých kilometrů v letošní cyklistické sezoně a těšíme se na vás na startu.

Malevil Cup tým
28. května 2021

Malevil Cup newsletter 2021

Preparations for the Malevil Cup are in full swing.

As you have probably noticed, a change in the date of the 22nd Malevil Cup 2021 was inevitable. After considering many pros and cons, the date was set for September 11, 2021. One of the main reasons is the ban on mass events until June 30 on the German side of the mountains, and we do not want to deprive you of the attractive German part of the route. We want to use this year as a rehearsal for the upcoming European Championships, which we have the honor to hold again in the Lusatian Mountains. In agreement with the International Cycling Federation UCI and the European Cycling Federation UEC, the date of the European Championship is set for the weekend of 18 and 19 June 2022.

The route of the 22nd year has undergone several modifications. As always, 4 routes crossing the Lusatian Mountains will be perfectly prepared. Due to changes, the distance of individual routes increased slightly to 100, 70, 50 and 30 kilometers. We already had some news ready for the last year, but due to Covid-19 and subsequent route changes without the German part, they were not included in the Malevil course. The first novelty is a new field section after passing through the village of Valdov. Due to the longer stretch of asphalt before the field, we estimate that the starting will be less compact and thus the first kilometers in the terrain will be safer. Other changes are on the German part of the route. In agreement with the Forests of Zittau, the descent to Oybin is adjusted. After the traditional passage through Oybin and the newly included trail before the stairs at Hain, another new descent to Oybin will follow. Then we move to the famous climb to Hvozd. Only marathon racers on the long route will have the chance to enjoy the view of the highest peak of the Lusatian Mountains, Mount Luž, in the passage behind Waltersdorf. We strongly believe that these changes will be exciting for you.

Do you want to discover the route? You can! According to the current decision of the German Federal Government of 12 May 2021, you can cross the state border for 24 hours without the obligation of a Covid test or the need for quarantine. Updated maps and route information can be found on our website under this link HERE.

We see a great interest from foreign competitors in particular, so do not hesitate to register! You can find the entry to the registration at www.malevicup.cz.

Currently, the advantageous registration for the MarathonMan Europe series has also been extended. Unusually, this year is the first race of the legendary Salzkammergut Trophy series in Bad Goisern. You can find more about MME 2021 HERE

If this year's September Malevil Cup date does not suit you and you have already paid the application fee, we will refund the entry fee in full to your account. You can request the cancellation of the application until June 12, 2021 to the e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .
Follow our Facebook and Instagram and you won't miss any news. We wish you a lot of mileage in this year's cycling season and look forward to seeing you at the start.

Malevil Cup team
May 28, 2021