czende

27. 8. 2021

logo newsletter

Uzávěrka startovky na 22. ročník Malevil Cupu se všemi bonusy končí  30. srpna.

Kdo chce mít jisté startovní místo v přední startovní vlně, své jméno na startovním čísle a při registraci si vyzvednout startovní gym-bag od Kilpi s produkty od Enervit, Squirt, Alpa, Vitar, má možnost do 30 srpna.
Bonusem pro někoho z Vás může být i ubytování na 2 noci pro dva přímo v Resortu Malevil.
Jednoho výherce vylosuje systém Sportsoft ze všech platných a doručených přihlášek. Podmínkou přihláška do téhož data.

Poslední aktualizace map naleznete na našem webu ZDE.

Vlivem kůrovcové kalamity není příprava tras ideální, ale věříme, že i tak se Vám nové úseky trasy pro ME v marathonu 2022 budou líbit.

Pokud chcete být přímo v centru dění, využijte poslední možnost k ubytování přímo v Resortu Malevil.  Více na www.malevil.cz

Registrace do závodu najdete na www.malevilcup.cz

Nejvíce aktuálních informací najdete na Facebooku a Instagramu.
www.facebook.com/malevilcup  www.instagram.com/malevilcup

Těšíme se na Vás. Malevil Cup letos bude!

 

The deadline for the 22nd Malevil Cup with all bonuses ends on August 30.

If you want to have a reserved starting place in the front starting wave, your name on the starting number and the starting gym-bag from Kilpi with products from Enervit, Squirt, Alpa, Vitar, you have a chance until 30 August.

A bonus for one of you will be accommodation for 2 nights for two directly in the Malevil Resort.

One winner will be drawn by the Sportsoft system from all valid and delivered registrations. The requirement is a valid application by 30 August.

You can find the latest map updates on our website HERE.

Due to the bark beetle calamity the preparation of the routes is not ideal, but we believe that you will still like the new sections of the route for the European Championship in the 2022 marathon.

If you want to be right in the center of the action, use the last offer for accommodation directly in the Malevil Resort.
More at www.malevil.cz

Registration for the race can be found at www.malevilcup.cz

You can find the most current information on Facebook and Instagram.
www.facebook.com/malevilcup  www.instagram.com/malevilcup

We look forward to seeing you at the Malevil Cup!