registrace k zavodu     czende

8 .6. 2018

CZE / ENG
info telefon +420 777 125 441
SOS. linka +420 722 091 931 ( v případě úrazu a zdravotní nouze) 

Poslední možnost registrace k závodu je v pátek 8. 6. 2018 a v sobotu 9. 6. 2018 přímo v Resortu Malevil Heřmanice v Podještědí
The last possibility to register for the race is on Friday, June 8, 2018 and on Saturday, June 9, 2018, directly at the Malevil Resort Heřmanice in Podještědí

Prezentace: Resort Malevil - Heřmanice v Podještědí
- pátek 8. 6. 2018 16.00 - 20.00 hod. TRASA A, B, C, D
- sobota 9. 6. 2018 6.30 - 7.30 hod. TRASA A
                               6.30 - 8.30 hod. TRASA B
                               6.30 - 9.30 hod. TRASA C, D
Informace k trase, mapy, profily

Výklad trasy: pátek 8. 6. 2018, 20.30 hodin v prostorách VIP

Start: sobota 9. 6. 2018, Resort MALEVIL new
- A trasa 100 km 8.30 hod.
- B trasa 65 km 10.00 hod.
- C trasa 45 km 10.30 hod.
- D trasa 25 km 10.30 hod.

Časová kontrola:
trasa A kontrola Krompach – Valy 14.00 hod.
trasa B kontrola Petrovice 14.00 hod., Oybin 15.30 hod.
Při nesplnění limitu nebudou závodníci klasifikováni.

Příjezd na závody
jediná možná cesta obce Heřmanice v Podještědí a příjezd k areálu Resortu Malevil je možní po silnici III třídy č. 27014.
Komunikace III třídy č. 27014 Heřmanice v Podještědí - Mařenice bude uzavřena pro silniční provoz v době od 6.00 -19.00 hodin.
Výrazně bude omezen i provoz komunikace III. třídy č. 27014 v úseku Heřmanice v Podještědí - Krompach a to v době 8.35 - 11.00 hodin

Parkování
parkovací plocha pro prezentaci a výdej start. čísel - Heřmanice v Podještědí „u kostela“
GPS: N 50°47.55953', E 14°43.64430'

parking Herm

plan arealu 2018

ENG info

Presentation: Resort Malevil - Heřmanice v Podještědí

For advanced applicants:
Friday 8. 6. 2018 from 16:00 to 20:00 courses A, B, C, D
Saturday 9. 6. 2018 from 6:30 to 7:30 course A
                                from 6:30 to 8:30 courses B
                                from 6:30 to 9:30 courses C, D

Start: Saturday 9. 6. 2018 – Resort Malevil, Heřmanice v Podještědí new

- A course 100 km at 8:30 AM.
- B course 65 km at 10.00 AM.
- C course 45 km at 10:30 AM.
- D course 25 km at 10:30 AM.

Explanation of course:
Friday 8. 6. 2018, 8:30 PM

Information, race courses, profiles profiles 

ATTENTION! The race has a time limit.
Last classified competitor arrives on the "A" course in Krompach-Valy time check zone at 2:00 PM.
Last classified competitor on the "B" course arrives in Petrovice 2:00 PM in Oybin at 3:30 PM.
Anyone arriving after the limit will not be classified!
The last classified competitor crosses the finish line at 5:00 PM.
Any competitor dropping out of the race is obligated to inform the nearest organizer on the course and give him the starting number and electronic chip (the starting number is the property of the race organizer until the end of the race).

Arrival to the race
The only possible way to the village of Heřmanice v Podještědí and the entrance to the complex Malevil is along the road Class III No. 27014.
Communication Class III No. 27014 Heřmanice in Podještědí - Mařenice will be closed for public between 6 am and 9 pm.
Traffic will be significantly reduced in the section Heřmanice v Podještědí - Krompach between 8.35 and 11.00

Parking
parking spots and provision of starting numbers - Heřmanice v Podjěštědí - at the church
GPS: N 50°47.55953', E 14°43.64430'

parking Herm

plan arealu 2018