czende

20. INTERNATIONAL MTB MARATHON MALEVIL CUP by Author 8. 6. 2019
UCI Mountain Bike Marathon series 2019

MC 2019UCI

Jablonné v Podještědí / Lužické hor / Czech Republic

Závod je určen pro širokou sportující veřejnost, handicapované, amatéry (bez licence) a pro závodníky s licencí vydanou národními svazy.

Součást seriálů: - UCI Mountain Bike Marathon Series 2019 
                             - MarathonMan Europe 2019
                             - Author Marathon Tour

Pořadatel:
PAKLI SPORT KLUB z.s., Zdislavy z Lemberka 437, 471 25 Jablonné v Podještědí / CZE
Tel.: +420 777 125 441
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.paklisport.cz ; www.malevilcup.cz

Ředitel závodu:     Radek PATRÁK
Hlavní rozhodčí:    Nikola JAKOVLJEVIĆ (SRB), delegován UCI
Lékař závodu:        bude delegován ZZS Liberec
Ředitel tratě:          Pavel KOREČEK
Ředitel catering:    Hanka JANĎUROVÁ
Tiskový servis:      Jan Němec - MTBS.cz
Ubytování:              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Team / Expo zóna: Radek PATRÁK

Přihlášky:
a/ prostřednictvím internetu – vyplněním formuláře ZDE
Pozor! – nebude-li platba za startovné převedena na účet pořadatele do 7 dnů od podání přihlášky, bude se brát tato přihláška jako neplatná.
b/ osobně – v prodejně PAKLI SPORT, Jablonné v Podještědí

Uzávěrka:
3. 6. 2019 - 12.00 hodin,
po tomto datu se bude možné přihlásit pouze na místě v pátek 7. 6. a v sobotu 8. 6. 2019 při prezenci.

Kategorie:
Přihlásit k závodu UCI Mountain Bike Marathon Series - Malevil Cup 2019 se může každý držitel platné licence ČSC / UCI kat. ELITE muži a ženy.
Rozpis závodu kategorie ELITE - Technical Guide MC 2019

Ostatní se mohou zúčastnit závodu na trase A, B, C, D. Klasifikováni budou v jim příslušné věkové kategorii HOBBY (Masters).

Kategorie Malevil Cup 2019

prop kat 2019

Pro přidělení kategorie je důležitý rok narození. 
Příklad: Pokud je závodník ročník 2000, bude mu v roce 2019 19 let. Startuje tedy v kategorii MHA, pokud je muž, nemá licenci a jede trasu 100 km.

Kategorie DVOJICE - soutěž dvojic, kategorie:
               - MUŽI 
               - MUŽI masters (oba startující ročník 1979 a starší)
               - MIX smíšené dvojice (oba startující muž/žena bez rozdílu věku)
Kategorie DVOJICE není vypsána pro závodníky s licencí ELITE!

Tato kategorie je vypsaná pouze na TRASA A 100 km. Do celkového pořadí se započítává čas druhého z dvojice. Dvojice je povinna projet všemi časovými kontrolami a cílem v rozmezí max. 2 minut. Všichni zúčastnění soutěže dvojic budou ale zároveň klasifikováni i v kategorii jednotlivců.

Kategorie HAND Start v 10.30 hod.  Resort Malevil společně s trasou C - 45 km  
    Ceny - nejlepší tři ženy a muži budou vyhlášeni a oceněni v těchto kategoriích:
             - Muži  C1 - C2
             - Muži  C3 - C5
             - Ženy CW / bez rozdílu postižení
             - Tandem s nevidomým

Startovné MTB marathon Malevil Cup 2019

prop startovne cz 2019

V případě úhrady startovného do 27. 5. 2019 je v ceně upomínkový předmět s logem závodu

Seriál MarathonMan Europe 2019: 
Propozice, přihlášky a startovné MarathonMan Europe 2019 najdete na www.marathonman-europe.com

Bankovní spojení:
PAKLI SPORT KLUB, Zdislavy z Lemberka 437
471 25 Jablonné v Podještědí, CZ

- pro platby v CZK:
číslo účtu: 020036-0904093369/0800 Česká spořitelna, Jablonné v Podještědí / CZE
IBAN: CZ80 0800 0200 3609 0409 3369
BIC: GIBACZPX

- pro platby v EUR:
číslo účtu: 3000114822, Kennwort – Malevil, Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien Zittau / GER
Kód banky (BLZ) 85050100
IBAN: DE61850501003000114822
BIC: WELADED1GRL

Variabilní symbol vám bude přidělen po odeslání přihlášky registračním systémem a zaslán na váš e-mail.

Storno a přehlášky.
V případě neúčasti se startovné nevrací, pouze při zaslání písemné odhlášky do 27. 5. 2019 včetně za storno poplatek 250,- Kč / 10,- EUR. Změna trasy nebo přehláška závodníků bude možná pouze v pátek 7. 6. 2019 za poplatek 250,- Kč / 10,- EUR.
Pořadatel si vyhrazuje právo přidělit 100 startovních čísel dle vlastního uvážení.

Startovné zahrnuje:
Zdravotní a pořadatelskou službu. Měření časů a zpracování výsledků elektronickou časomírou, technický servis, občerstvení v průběhu závodu (A trasa 100 km 6x , B 65 km 4x, C 45 km 2x, D 25 km 1x) a v cíli včetně energetických přípravků, startovní číslo, startovní balíček, mytí kol, lístek do losování o ceny, páteční a sobotní doprovodný program.

Prezence: Resort Malevil - Heřmanice v Podještědí
- pátek     7. 6. 2019 16.00 - 20.00 hod. TRASA A, B, C, D
- sobota   8. 6. 2019   6.30  -  7.30 hod. TRASA A
                                       6.30  -  8.30 hod. TRASA B
                                       6.30  -  9.30 hod. TRASA C, D

Trasa závodu: Parametry tratě měřeny pomocí on-line Cykloserver.cz 
- trasa A 100 km - 2230 v.m.
- trasa B   65 km - 1540 v.m.
- trasa C   45 km -   960 v.m.
- trasa D   25 km -   480 v.m.

Informace k trase, mapy, profily
Povrch: 85 % po lesních a polních cestách Lužických a Žitavských hor, zbytek asfalt
Výklad trasy: pátek 7. 6. 2019, 20.30 hodin

Start: sobota 8. 6. 2019, Resort MALEVIL
- A trasa  100 km   8.30 hod.
- B trasa    65 km 10.00 hod. 
- C trasa    45 km 10.30 hod.
- D trasa    25 km 10.30 hod.

Řazení na startu ve vlnách pouze na trase A 100 km a B 65 km
Trasa A
1. vlna - držitelé licence kategorie Elite muži/ženy vydané národními svazy
2. vlna - kategorie HOBBY - ztráta na vítěze 2018 méně než 1 hodina startující kategorie DVOJICE
3. vlna - kategorie HOBBY - ztráta na vítěze 2018 méně než 2 hodiny
4. vlna - kategorie HOBBY - ztráta na vítěze 2018  více než 2 hodiny + nově startující

Trasa B 
1. vlna - kategorie HOBBY - ztráta na vítěze 2018 méně než 1 hodina
2. vlna - kategorie HOBBY - ztráta na vítěze 2018 méně než 2 hodiny
3. vlna - kategorie HOBBY - ztráta na vítěze 2018  více než 2 hodiny + nově startující

Kriterium pro řazení bude čas dosažený na loňském Malevilu.
Pro udělení divoké karty je kritérium umístění v Českém poháru XC /XCM 2018 a nebo významném MTB marathonu. Nutno doložit spolu s přihláškou.
Podmínkou je platná přihláška do 12.00 hod. 27. května 2019
Startovní čísla vám podle tohoto kriteria vygeneruje systém od Sportsoftu.

Pozor! Závod se jede v časovém limitu.

Časová kontrola: 
trasa A kontrola Krompach – Valy 14.00 hod. 
trasa B kontrola Petrovice 14.00 hod.
Při nesplnění limitu nebudou závodníci klasifikováni.

Dojezd posledního klasifikovaného závodníka do cíle je v 17.00 hodin. Odstoupení ze závodu je startující povinen nahlásit nejbližšímu pořadateli na trati a odevzdat mu startovní číslo a elektronický čip (startovní číslo je až do skončení závodu majetkem pořadatele).

Ceny:     - finančnÍ
               - kategorie ELITE  M / W prvních 5 v pořadí, dle reglementu UCI 

- věcné
- kategorie HOBBY M / W první 3 v pořadí
- vyhlášení Krále a Královny Lužických hor pro rok 2019
- první v kategoriích M / W volné startovné na Malevil Cup 2020
- DVOJICE, MASTERS, MIX první 3 v pořadí věcná cena
- ostatní ceny losované
Soupis losovaných cen bude zveřejněn při registraci k závodu 7. 6. 2019.

Vrchařská prémie Hvozd (Hochwald) 750 m n. m. / první tři absolutně - finanční
Trasa A 100 km  MUŽI / ŽENY
1. místo 150,- EUR
2. místo 100,- EUR
3. místo   50,- EUR

Předání cen je podmíněno osobní účastí oceněných na vyhlášení vítězů.

Výsledky:
Neoficiální výsledky budou zveřejňovány průběžně po dojezdu každých 50 závodníků do cíle.

Vyhlášení vítězů: 8. 6. 2019 Resort Malevil
- 15.30 hod. kategorie ELITE trasa A
- 16 00 hod. kategorie HOBBY trasa C, D
- 17.30 hod. kategorie HOBBY trasa A, B

Protest lze podat pouze písemně ihned po dojezdu startujícího do cíle, nejpozději 30 minut před časem vyhlášení kategorie ELITE a tras A, B, C, D v kanceláři závodu při vkladu 500,- Kč, který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli.
Oficiální výsledky budou zveřejněny do 24 hodin po ukončení závodu na www.sportsoft.cz

Pozor! Časový plán i vedení trasy může být aktuálně upraven. Případné změny budou s předstihem zveřejněny, nejpozději při registraci v místě závodu.

Podmínky účasti:
Závodí se podle soutěžního řádu (rozpisu) UCI/ČSC, který je nadřazen rozpisu tohoto závodu. Účastníci mladší 18-ti let se mohou závodu zúčastnit POUZE s písemným souhlasem odpovědného zástupce.

Každý účastník podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře prohlašuje, že: 
- si přečetl propozice (regule) tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit,
- startuje na vlastní nebezpečí a riziko,
- je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn,
- bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby.

Každý účastník podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře bere na vědomí, že: 
- závod se jede za plného silničního provozu,
- dává souhlas na dobu časově neomezenou a bez nároku na honorář se zveřejněním obrazového materiálu pořízeného v souvislosti se závodem, i když je na něm sám uveden a dále dává souhlas se zpracováním svých osobních dat pro potřeby tohoto závodu.

Každý účastník závodu je povinen:
- projet všemi kontrolami a dodržet trasu závodu, 
- mít předepsaným způsobem upevněno startovní číslo a elektronický čip,
- mít na hlavě plnou cyklistickou přilbu po celou dobu závodu (!!!),
- v cíli je povinen odevzdat elektronický čip pořadateli, jinak nebude klasifikován.

Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje závodníků neposkytne třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu platných zákonů.
Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy v případě nepředvídatelných okolností. Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci, nebo důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie), se startovné nevrací.

Upozornění a prosba pořadatelů.
Závod je veden z velké části v CHKO Lužické hory, proto dodržujte pokyny pořadatelů, nepoškozujte přírodu a jezděte výhradně po vyznačené trase. Závod chceme pořádat i v příštím roce! Na veřejných komunikacích dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte pravidla silničního provozu.
Doporučujeme zdravotní prohlídku a individuální úrazové pojištění a pojištění zodpovědnosti za škody způsobené druhým osobám v ČR i v zahraničí (část závodu vede po území SRN).
Využijte střeženého depa k úschovně kol.