czende

POZOR - PROBÍHÁ ÚPRAVA PROPOZIC!

21. INTERNATIONAL MTB MARATHON MALEVIL CUP by Author 29. 8. 2020

Logo MC2020 

Jablonné v Podještědí / Lužické hor / Czech Republic

Závod je určen pro širokou sportující veřejnost, handicapované, amatéry (bez licence) a pro závodníky
s licencí vydanou národními svazy.

Pořadatel:
PAKLI SPORT KLUB z.s., Zdislavy z Lemberka 437, 471 25 Jablonné v Podještědí / CZE
Tel.: +420 777 125 441
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.paklisport.cz ; www.malevilcup.cz

Ředitel závodu:     Radek PATRÁK
Hlavní rozhodčí:    Mirek Tlamka - delegován ČSC
Lékař závodu:        bude delegován ZZS Liberec
Ředitel tratě:          Pavel KOREČEK
Ředitel catering:    Hanka JANĎUROVÁ
Tiskový servis:      Jan Němec - MTBS.cz
Ubytování:              Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Team / Expo zóna: Radek PATRÁK

Přihlášky:
a/ prostřednictvím internetu – vyplněním formuláře ZDE
Pozor! – nebude-li platba za startovné převedena na účet pořadatele do 7 dnů od podání přihlášky, bude se brát tato přihláška jako neplatná.
b/ osobně – v prodejně PAKLI SPORT, Jablonné v Podještědí

Uzávěrka:
21. 8. 2020 včetně, po tomto datu se bude možné přihlásit pouze na místě
v pátek 28
. 8. a v sobotu 29. 8. 2020 při prezenci v Resortu Malevil - Heřmanice v Podještědí.

Kategorie:
Přihlásit k závodu Malevil Cup by Author 2020 se může každý držitel platné licence ČSC / UCI kat. ELITE muži a ženy.
Ostatní se mohou zúčastnit závodu na trase A, B, C. Klasifikováni budou v jim příslušné věkové kategorii HOBBY muži/ženy.

Kategorie Malevil Cup 2020

prop kat 2020 3

Pro přidělení kategorie je důležitý rok narození. 
Příklad: Pokud je závodník ročník 2001, bude mu v roce 2020 19 let. Startuje tedy v kategorii M30A, pokud je muž, nemá licenci a jede trasu 90 km.

Kategorie DVOJICE - soutěž dvojic, kategorie:
               - MUŽI 
               - MUŽI masters (oba startující ročník 1980 a starší)
               - MIX smíšené dvojice (oba startující muž+žena bez rozdílu věku)
Kategorie DVOJICE není vypsána pro závodníky s licencí ELITE!

Tato kategorie je vypsaná pouze na TRASA A 90 km. Do celkového pořadí se započítává čas druhého z dvojice.
Dvojice je povinna projet všemi časovými kontrolami a cílem v rozmezí max. 2 minut. 

Startovné MTB marathon Malevil Cup 2020

prop startovne cz 2020 3

V případě úhrady startovného do 21. 8. 2020 je v ceně upomínkový předmět s logem závodu

Úhrada startovného:
- platební kartou nebo převodem na účet
- osobně v hotovosti na prodejně Paklisport, Zdislavy z Lemberka 437, Jablonné v Podještědí

Bankovní spojení:
- pro platby v CZK:
číslo účtu: 2400239044 / 2010 - FIO bank, správce účtu: SportSoft, spol. s r.o.

- pro platby v EUR:
IBAN: CZ1320600000000001153674
BIC / SWIFT: CITFCZPPXXX, Bank: CitFin, správce účtu: SportSoft, spol. s r.o.

Variabilní symbol vám bude přidělen po odeslání přihlášky registračním systémem a zaslán na váš e-mail.

Storno a přehlášky:
V případě neúčasti se startovné vrací, pouze při zaslání písemné odhlášky do 21. 8. 2020. Z výše zaplaceného startovného bude odečten storno poplatek 250,- Kč / 10,- EUR. Změna trasy nebo přehláška závodníků bude možná pouze v pátek 28. 8. 2020 za poplatek 250,- Kč / 10,- EUR.
Pořadatel si vyhrazuje právo přidělit 100 startovních čísel dle vlastního uvážení.

Startovné zahrnuje:
Zdravotní a pořadatelskou službu. Měření časů a zpracování výsledků elektronickou časomírou, technický servis, občerstvení v průběhu závodu (A trasa 90 km 5x , B 50 km 2x, C 30 km 1x) a v cíli včetně energetických přípravků, startovní číslo, startovní balíček, mytí kol, lístek do losování o ceny, páteční a sobotní doprovodný program.

Prezence: Resort Malevil - Heřmanice v Podještědí
- pátek     28. 8. 2020 16.00 - 20.00 hod. TRASA A, B, C
- sobota   29. 8. 2020    6.30  -  7.30 hod. TRASA A
                                          6.30  -  8.30 hod. TRASA B
                                          6.30  -  9.30 hod. TRASA C

Trasa závodu: Parametry tratě měřeny pomocí on-line Cykloserver.cz 
- trasa A 90 km - 2230 v.m.
- trasa B 50 km - 1540 v.m.
- trasa C 30 km -   960 v.m.

Informace k trase, mapy, profily
Povrch: 85 % po lesních a polních cestách Lužických a Žitavských hor, zbytek asfalt
Výklad trasy: pátek 28. 8. 2020, 20.15 hodin

Start: sobota 29. 8. 2020 - NEW náměstí Jablonné v Podjeětědí 
- A trasa    90 km   8.30 hod.
- B trasa    50 km 10.00 hod. 
- C trasa    30 km 10.30 hod.

Řazení na startu ve vlnách pouze na trase A 90 km a B 50 km
Trasa A
1. vlna - držitelé licence kategorie Elite muži/ženy vydané národními svazy
2. vlna - kategorie HOBBY - ztráta na vítěze 2019 méně než 1 hodina startující kategorie DVOJICE
3. vlna - kategorie HOBBY - ztráta na vítěze 2019 méně než 2 hodiny
4. vlna - kategorie HOBBY - ztráta na vítěze 2019  více než 2 hodiny + nově startující

Trasa B 
1. vlna - kategorie HOBBY - ztráta na vítěze 2019 méně než 1 hodina
2. vlna - kategorie HOBBY - ztráta na vítěze 2019 méně než 2 hodiny
3. vlna - kategorie HOBBY - ztráta na vítěze 2019  více než 2 hodiny + nově startující

Kriterium pro řazení bude čas dosažený na loňském Malevilu.
Pro udělení divoké karty je kritérium umístění v Českém poháru XCO / XCM 2019 a nebo významném MTB marathonu. 
Nutno doložit spolu s přihláškou.
Podmínkou je platná přihláška do 21. srpna 2020
Startovní čísla vám podle tohoto kriteria vygeneruje systém od Sportsoftu.

Pozor! Závod se jede v časovém limitu.

Časová kontrola: 
trasa A kontrola Petrovice 14.00 hod.
Při nesplnění limitu nebudou závodníci klasifikováni.

Dojezd posledního klasifikovaného závodníka do cíle je v 17.00 hodin. Odstoupení ze závodu je startující povinen nahlásit nejbližšímu pořadateli na trati a odevzdat mu startovní číslo s elektronickým čipem (startovní číslo je až do skončení závodu majetkem pořadatele).

Ceny:     - finančnÍ
               - kategorie ELITE  MUŽI / ŽENY prvních 5 v pořadí, dle reglementu UCI 

- věcné
- kategorie HOBBY MUŽI / ŽENY první 3 v pořadí
- vyhlášení Krále a Královny Lužických hor pro rok 2020
- první v kategoriích MUŽI / ŽENY volné startovné na Malevil Cup 2021
- DVOJICE, MASTERS, MIX první 3 v pořadí věcná cena
- ostatní ceny losované,  "TOMBOLA" startovních čísel 
Soupis losovaných cen bude zveřejněn při registraci k závodu 28. 8. 2020.

Výsledky:
Neoficiální výsledky budou zveřejňovány průběžně po dojezdu každých 50 závodníků do cíle.

Vyhlášení vítězů: 29. 8. 2020 Resort Malevil
- 15.30 hod. kategorie ELITE trasa A
- 16 00 hod. kategorie HOBBY trasa C
- 17.30 hod. kategorie HOBBY trasa A, B

Protest lze podat pouze písemně ihned po dojezdu startujícího do cíle, nejpozději 30 minut před časem vyhlášení kategorie ELITE a tras A, B, C,
v kanceláři závodu při vkladu 500,- Kč, který v případě nepřijetí protestu propadá pořadateli.
Oficiální výsledky budou zveřejněny do 24 hodin po ukončení závodu na www.sportsoft.cz

Pozor! Časový plán i vedení trasy může být aktuálně upraven. Případné změny budou s předstihem zveřejněny, nejpozději při registraci v místě závodu.

Podmínky účasti:
Závodí se podle soutěžního řádu (rozpisu) UCI/ČSC, který je nadřazen rozpisu tohoto závodu. Účastníci mladší 18-ti let se mohou závodu zúčastnit POUZE s písemným souhlasem odpovědného zástupce.

Každý účastník podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře prohlašuje, že: 
- si přečetl propozice (regule) tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit,
- startuje na vlastní nebezpečí a riziko,
- je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn,
- bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby.

Každý účastník podpisem na přihlášce nebo odesláním on-line formuláře bere na vědomí, že: 
- závod se jede za plného silničního provozu,
- dává souhlas na dobu časově neomezenou a bez nároku na honorář se zveřejněním obrazového materiálu pořízeného v souvislosti se závodem, i když je na něm sám uveden a dále dává souhlas se zpracováním svých osobních dat pro potřeby tohoto závodu.

Každý účastník závodu je povinen:
- projet všemi kontrolami a dodržet trasu závodu, 
- mít předepsaným způsobem upevněno startovní číslo s elektronickým čipem,
- mít na hlavě plnou cyklistickou přilbu po celou dobu závodu (!!!).

Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje závodníků neposkytne třetí osobě a zajistí jejich ochranu ve smyslu platných zákonů.
Pořadatel nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy v případě nepředvídatelných okolností. Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu vyšší moci, nebo důvodu, který nevznikl ze strany pořadatele (např. živelná pohroma, epidemie), se startovné nevrací.

Upozornění a prosba pořadatelů.
Závod je veden z velké části v CHKO Lužické hory, proto dodržujte pokyny pořadatelů, nepoškozujte přírodu a jezděte výhradně po vyznačené trase. Závod chceme pořádat i v příštím roce! Na veřejných komunikacích dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte pravidla silničního provozu.
Doporučujeme zdravotní prohlídku a individuální úrazové pojištění a pojištění zodpovědnosti za škody způsobené druhým osobám v ČR i v zahraničí (část závodu vede po území SRN).
Využijte střeženého depa k úschovně kol.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic.