czende

27. 8. 2021

logo newsletter

Uzávěrka startovky na 22. ročník Malevil Cupu se všemi bonusy končí  30. srpna.

Kdo chce mít jisté startovní místo v přední startovní vlně, své jméno na startovním čísle a při registraci si vyzvednout startovní gym-bag od Kilpi s produkty od Enervit, Squirt, Alpa, Vitar, má možnost do 30 srpna.
Bonusem pro někoho z Vás může být i ubytování na 2 noci pro dva přímo v Resortu Malevil.
Jednoho výherce vylosuje systém Sportsoft ze všech platných a doručených přihlášek. Podmínkou přihláška do téhož data.

Poslední aktualizace map naleznete na našem webu ZDE.

Vlivem kůrovcové kalamity není příprava tras ideální, ale věříme, že i tak se Vám nové úseky trasy pro ME v marathonu 2022 budou líbit.

Pokud chcete být přímo v centru dění, využijte poslední možnost k ubytování přímo v Resortu Malevil.  Více na www.malevil.cz

Registrace do závodu najdete na www.malevilcup.cz

Nejvíce aktuálních informací najdete na Facebooku a Instagramu.
www.facebook.com/malevilcup  www.instagram.com/malevilcup

Těšíme se na Vás. Malevil Cup letos bude!

 

The deadline for the 22nd Malevil Cup with all bonuses ends on August 30.

If you want to have a reserved starting place in the front starting wave, your name on the starting number and the starting gym-bag from Kilpi with products from Enervit, Squirt, Alpa, Vitar, you have a chance until 30 August.

A bonus for one of you will be accommodation for 2 nights for two directly in the Malevil Resort.

One winner will be drawn by the Sportsoft system from all valid and delivered registrations. The requirement is a valid application by 30 August.

You can find the latest map updates on our website HERE.

Due to the bark beetle calamity the preparation of the routes is not ideal, but we believe that you will still like the new sections of the route for the European Championship in the 2022 marathon.

If you want to be right in the center of the action, use the last offer for accommodation directly in the Malevil Resort.
More at www.malevil.cz

Registration for the race can be found at www.malevilcup.cz

You can find the most current information on Facebook and Instagram.
www.facebook.com/malevilcup  www.instagram.com/malevilcup

We look forward to seeing you at the Malevil Cup! 

Malevil Cup MTB marathon news 1 – 2021 

CZE / ENG info.

Přípravy na Malevil Cup běží na plné obrátky.

Jak jste určitě zaznamenali, změna termínu 22. ročníku Malevil Cupu 2021 byla nevyhnutelná. Po zvážení mnoha pro a proti byl termín stanoven na 11. září 2021. Jedním z hlavních důvodů je zákaz konání hromadných akcí až do 30. června na německé straně hor, a právě o německou atraktivní část trasy vás rozhodně nechceme ochudit. Letošní ročník chceme pojmout jako generálku na nadcházející Mistrovství Evropy, které máme tu čest v Lužických horách znovu pořádat. Po dohodě s Mezinárodní cyklistickou federací UCI a Evropskou cyklistickou federací  UEC je stanoven termín Mistrovství Evropy na víkend 18. a 19. června 2022.

Trasa 22. ročníku doznala hned několika úprav. Opět budou perfektně připraveny 4 trasy protínající Lužické hory. Díky změnám kilometráž jednotlivých tras lehce narostla na 100, 70, 50 a 30 kilometrů. Některé novinky jsme už měli připravené na minulý ročník, ale vinou Covid-19 a následné změny trasy bez německé části, nebyly do kurzu Malevilu zařazeny. První novinkou je nový nájezd do terénu až po průjezdu obcí Valdov. Od delšího nájezdu do terénu si slibujeme, že se startovní pole více natáhne a tím budou první kilometry v terénu bezpečnější. Další změny jsou na německé části trasy. Po dohodě s lesy Žitava je upravený sjezd do Oybinu. Po tradičním průjezdu Oybinem a nově zařazeným trailem před schody u Hainu bude následovat další nový sjezd do Oybina. Pak už následuje známý výjezd na Hvozd. Další změnu trasy okusí už jen maratonci na dlouhé trase v pasáži za Waltersdorfem s výhledem na nejvyšší vrchol Lužických hor, horu Luž. Pevně věříme, že novinky oceníte.

Máte chuť si projet trasu? Můžete! Dle aktuálního rozhodnutí Německé spolkové vlády ze dne 12. 5. 2021, můžete na 24 hodin překročit státní hranici bez povinnosti Covid testu, či nutnosti karantény.

Aktualizované mapy a informace k trasám naleznete na našem webu pod tímto odkazem ZDE.

Evidujeme velký zájem ze strany především zahraničních závodníků, proto neváhejte s vaší registrací!

Vstup do registrace najdete na www.malevicup.cz .

Aktuálně je také prodloužena výhodná registrace do seriálu MarathonMan Europe. Netradičně je letos prvním závodem série legendární Salzkammergut Trophy v Bad Goisernu. Více o MME 2021 naleznete ZDE

Pokud vám letošní zářijový termín Malevil Cup nevyhovuje a máte již zaplacenou přihlášku, vrátíme vám startovné v plné výši na váš účet. Žádosti o storno přihlášky můžete uplatnit do 12. června 2021 na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Sledujte náš Facebook a Instagram a žádná novinka vám neunikne.

Přejeme vám hodně najetých kilometrů v letošní cyklistické sezoně a těšíme se na vás na startu.

Malevil Cup tým
28. května 2021

Malevil Cup newsletter 2021

Preparations for the Malevil Cup are in full swing.

As you have probably noticed, a change in the date of the 22nd Malevil Cup 2021 was inevitable. After considering many pros and cons, the date was set for September 11, 2021. One of the main reasons is the ban on mass events until June 30 on the German side of the mountains, and we do not want to deprive you of the attractive German part of the route. We want to use this year as a rehearsal for the upcoming European Championships, which we have the honor to hold again in the Lusatian Mountains. In agreement with the International Cycling Federation UCI and the European Cycling Federation UEC, the date of the European Championship is set for the weekend of 18 and 19 June 2022.

The route of the 22nd year has undergone several modifications. As always, 4 routes crossing the Lusatian Mountains will be perfectly prepared. Due to changes, the distance of individual routes increased slightly to 100, 70, 50 and 30 kilometers. We already had some news ready for the last year, but due to Covid-19 and subsequent route changes without the German part, they were not included in the Malevil course. The first novelty is a new field section after passing through the village of Valdov. Due to the longer stretch of asphalt before the field, we estimate that the starting will be less compact and thus the first kilometers in the terrain will be safer. Other changes are on the German part of the route. In agreement with the Forests of Zittau, the descent to Oybin is adjusted. After the traditional passage through Oybin and the newly included trail before the stairs at Hain, another new descent to Oybin will follow. Then we move to the famous climb to Hvozd. Only marathon racers on the long route will have the chance to enjoy the view of the highest peak of the Lusatian Mountains, Mount Luž, in the passage behind Waltersdorf. We strongly believe that these changes will be exciting for you.

Do you want to discover the route? You can! According to the current decision of the German Federal Government of 12 May 2021, you can cross the state border for 24 hours without the obligation of a Covid test or the need for quarantine. Updated maps and route information can be found on our website under this link HERE.

We see a great interest from foreign competitors in particular, so do not hesitate to register! You can find the entry to the registration at www.malevicup.cz.

Currently, the advantageous registration for the MarathonMan Europe series has also been extended. Unusually, this year is the first race of the legendary Salzkammergut Trophy series in Bad Goisern. You can find more about MME 2021 HERE

If this year's September Malevil Cup date does not suit you and you have already paid the application fee, we will refund the entry fee in full to your account. You can request the cancellation of the application until June 12, 2021 to the e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .
Follow our Facebook and Instagram and you won't miss any news. We wish you a lot of mileage in this year's cycling season and look forward to seeing you at the start.

Malevil Cup team
May 28, 2021

1. 12.  2020

Několik posledních funkčních triček z letošního mimořádného ročníku marathonu Malevil Cup v originálním "Covid" designu je ještě k mání.

Triko MC 2020

Dostupné jsou pouze tyto velikosti, PÁNSKÉ S / L / XL
Velikostní tabulka ZDE

Cena 190,- Kč + poštovné (nejlépe přes výdejny ZÁSILKOVNA)

Materiál a vlastnosti:

rychleschnoucí materiál
střih s bočními švy
neobvykle členěný průkrčník
zpevnění ramenních švů páskou
materiál: Interlokové pique, 100 % polyester
gramáž: 150 g/m2
pratelné na 40 °C
výrobce: ADLER CZECH, kolekce MALFINI

Pokud myslíte, že jej musíte mít, napište nám na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

16. 8. 2020

Registrace k MTB marathonu Malevil Cup 2020 se všemi bonusy končí v neděli 23. srpna.

kilpi bag modré logoPokud chcete, aby byla zohledněna vaše přihláška ve startovních vlnách, získat v ceně startovného na letošní marathon sportovní batůžek Kilpi v aktuální ceně 279,- Kč, nebo mít na startovním čísle z letošního ročníku své jméno. Neváhejte!

Celkový limit pro účast v závodu je s ohledem k přijatým opatřením proti Covid 19 stanoven na 1000 startujících. Účastnické limity pro jednotlivé trasy jsou takto:       
-  A 90 km 400 startujících 
-  B 50 km 400 startujících
-  C 30 km 200 startujících

Limit na trasu A 90 km se blíží svému naplnění.

Promotion for the starting fee with all the bonuses ends on Sunday, 23rd of August.

If you want to have your position in starting waves considered, to have your name on the start number and to get a sport bag Kilpi with the logo of Malevil Cup in the value of 279 CZK/12 EUR as a part of the starting fee, don’t hesitate!

The maximum number of race participants respecting the Covid-19 measures is 1000.
Limits for each routes:
-  A 90 km 400 participants
-  B 50 km 400 participants
-  C 30 km 200 participants

The number of registered racers for route A 90 km is getting close to the limit.

16. 7. 2020

Vážení přátelé a kamarádi,
není to letos jednoduchá MTB sezóna a ta letošní je vážně plná veletočů.

Plakát MC 28.8.2020I my jsme stáli před rozhodnutí, zda závod zrušit nebo přeložit. Následné pozastavení sponzorských smluv nám moc nepřidalo. 

Vážíme si podpory těch, co nám zůstali.
Také není asi ani pro vás překvapením, že se spousta věcí zdražila. Od zdravotnického zajištění po základní potraviny.

Pro nás vyvstala zásadní otázka, pořádat závod vůbec? Zdražit? Zrušit??
Vážíme si všech Vás, co nám vyslovili podporu a jsou i po tom všem dnes ve startovce.
Není Vás málo. 

Děkujeme!

V těchto dnes muselo dojít k rozhodnutí, zda a jak závod sportovně, organizačně, finančně udržet a o 100,- Kč zdražit.
Nebo případně jako mnozí pro rok 2020 akci zrušit. Někteří třeba i nenávratně.
Věříme, že toto pochopíte. 20 let společné historie je už fakt tradice.
Myslíme si, že Malevil Cup má i pro Vás hodnotu sportovního a třeba i společenského zážitku, který stojí za to občas s námi společně absolvovat.

Vážíme si Vás všech, kdo si k nám i v letošním létě naleznete cestu. Děláme pro to, co lze.

Nenechme Covid-19 zvítězit. Přijeďte oslavit léto do Lužických hor, těšíme se na shledanou.

Pořadatelský team Malevil Cup.